3 °C

 
 
Idén sem állhat meg a város fejlődése

Örülünk a magas adóbevételnek, de nem örülünk annak, hogy a város adóerő-képessége miatt az idén az állam várhatóan mintegy egymilliárd forintot elvon tőlünk – kezdte beszédét Hiesz György polgármester azon a már hagyományosnak számító évértékelő rendezvényen, ahol Gyöngyös 2019-es gazdasági teljesítményét méltatta.

Már használatban az elektromos autó

Kormánytámogatással elektromos személyautót kapott a Bugát Pál Kórház is.

A weben is lehet jelezni az úthibát

A fagyos, téli időjárás és a megnövekedett gépjárműforgalom jelentősen megterheli és rongálja az utakat. A gyors hibaelhárítást bárki segítheti, ha jelzi az állami tulajdonban lévő utak kezelőjének a problémát.

Változnak a szabadtéri irányított égetés szabályai

Az 54/2014 (XII.05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályokról (továbbiakban: OTSZ) 111. számú fejezete "A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai" terén, az OTSZ módosításainak hatályba lépésével, 2020. január 22. után jelentősen változnak.

Közös hivatal és parkfenntartás - ismét ülésezett a képviselő-testület

A Pálosvörösmarttal közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos ügyekről és a parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló közbeszerzés kiírásáról döntött január 9-i, rendkívüli ülésén a gyöngyösi képviselő-testület.

Bővebben
Normatív határozat 2020-01-09

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 9-i ülésén hozott alábbi normatív határozatát kihirdetem:

Normatív határozatok 2020-01-02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 02-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem.

Normatív határozatok 2019-12-12

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 12-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem.

35/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. december 12-i ülésén rendeletet alkotott A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló 14/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Normatív határozatok 2019-11-28

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 2019. november 28-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem:

BővebbenPályázati felhívás

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.08.30. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Város Önkormányzata felajánlja bérbeadásra a tulajdonát képező gyöngyösi 2935/23 hrsz. alatt felvett, természetben Gyöngyös, Karácsondi úton található, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1329 m2 nagyságú ingatlanát.

   

  Az ingatlan 1 év időtartamra bérelhető, bérleti díja: 84.000,- Ft + 27% ÁFA /hó.

  A terület a hatályban lévő Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007. (II.19.) és a hozzátartozó szabályozási tervek szerint Gip-1000,45/15,0T20 elnevezésű építési övezetben található. Az ingatlanon bármilyen épület elhelyezésére kizárólag a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodával történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16. 10.00 óra

  A pályázati tárgyalás időpontja és helye: 2019. szeptember 16. 11.00 óra

  Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Vagyonkezelő csoport

  3200 Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 19. sz. iroda

  A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

  Pályázati tudnivalók:

  1. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt. Tárgyalás nélkül történik a bérlő kiválasztása, ha csak egy érvényes pályázati ajánlat érkezett be.

  2. Az induló bérleti díj alatti ajánlat érvénytelen.

  3. Az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson nem vesz részt, a pályázati tárgyalásból önmagát kizárja.

  4. Amennyiben a szerződéskötésre a megadott határidőben a nyertes hibájából nem kerül sor, úgy a soron következő pályázó lép a helyébe.

  5. Az általános jogszabályokon (Ptk., stb.) kívül az ügyletre alkalmazni kell az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletet is.

  6. A pályázatot zárt, címzetlen, feladót, más jelet nem tartalmazó borítékban, a bérleti díj összegének (Ft+Áfa/hó) megjelölésével kérjük benyújtani a Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjához.

  7. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  a) a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:

  a pályázó magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adóazonosítóját, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát,

  a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, adószámát, pénzintézeti bankszámlaszámát, valamint csatolnia kell a cégkivonatot (vállalkozói engedélyének másolatát), és aláírási címpéldányt;

  b) a bérleti díj összegére tett ajánlatot,

  c) pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

  12. A pályázati tárgyalás szabályai:

  a) A pályázati tárgyalás lefolytatása a pályázat kiírójának, vagy az általa megbízottnak a feladata.

  b) A pályázati tárgyaláson a levezető elnökön és a jegyzőkönyvvezetőn kívül az érvényesen pályázók (legfeljebb 3 fő képviselő/ajánlattevő) vesz részt.

  c) A pályázati tárgyalásról folyamatosan vezetett jegyzőkönyv készül (az ajánlatokat a pályázók nevével együtt rögzítik), amelyet valamennyi résztvevő aláír.

  d) A licit alapja a beérkezett érvényes pályázatban szereplő legmagasabb összegű ajánlat, a licitlépcső összegét a pályázat kiírója határozza meg.

  e) A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök

  ismerteti a beérkezett pályázatokat,

  tájékoztatja a résztvevőket a pályázati tárgyalás szabályairól, a licitálás módjáról,

  felhívja a figyelmet a pályázattól való visszalépés következményeire.

  f) A levezető elnök a licitálás eredményét kihirdeti, és ez alapján megállapítja a pályázók sorrendjét. A szerződést a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni.

  További információ: Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda Vagyonkezelő csoport: dr. Birizdó Éva 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 19. sz. iroda. Telefon: 37/510-309, Földháziné Majláth Ilona Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 20/1. sz. iroda. Telefon: 37/510-313.


  Közösségi funkciók