3 °C

 
 
Ellenőrzik a szirénákat

A szirénák működőképességét ellenőrzik augusztus 30-án Gyöngyösön. Az úgynevezett morgatópróbával kapcsolatosan a lakosságnak tennivalója nincs.

Testvérvárosi megállapodást kötött Gyöngyös és a kínai Luohe

Testvérvárosi megállapodást kötött Gyöngyös önkormányzata a kínai Luohe városával. Az együttműködést főként gazdasági, oktatási és turisztikai területen szeretnék érvényesíteni a felek.

Gyöngyösi Újság 2019 augusztus

A Gyöngyösi Újság 2019 augusztusi száma online is elérhető.

Szent István iránytűt adott a kezünkbe

A Szent Bertalan-templomban kezdődött, majd a Fő téri szabadtéri színpadon folytatódott a Szent István-napi városi ünnepség Gyöngyösön. Az új kenyér megáldását követően egész napos programsorozattal és tűzijátékkal várják az ünneplőket.

Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

Egész napos programsorozattal, koncertekkel, tűzijátékkal várja az ünneplőket Gyöngyös önkormányzata augusztus 20-án a Fő téren.

Bővebben
24/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL.

20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézés

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2012.05.18. péntek
 
Utoljára módosítva: 0000-00-00 00:00
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Vállalkozói igazolvány eljárással kapcsolatos jogszabályok és alapfogalmak.

   

  I. Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,

  A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

  Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény,

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

  A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény,

  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

  Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X.14.) Korm. rendelet,

  A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet,

  Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet,

  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet,

  Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet,

  Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet,

  Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet,

  Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet,

  Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 28/2000. (X.27.) BM rendelet,

  A belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-ei 2006/123/EK Irányelve.

  II. Alapfogalmak:

  Egyéni vállalkozás:

  A természetes személynek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerűen – rendszeresen, nyereség-és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett – folytatott gazdasági tevékenysége.

  Egyéni vállalkozás alapítása:

  Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése személyesen az ország bármely okmányirodájában vagy elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül – kezdeményezhető. (A bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára az okmányiroda ingyenes ügyfélkaput hoz létre.)

  Az eljárás bejelentéssel indul. A vállalkozói jogosultság kiadásához kérelem szükséges, azonban a vállalkozói igazolvány kiváltása már nem előfeltétele a tevékenység gyakorlásának. Ügyfélkapun keresztül történő egyéni vállalkozás indítása esetén a bejelentés az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon tehető meg. A bejelentés tartalmazza: a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét, értesítési címét, állampolgárságát; nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok; a főtevékenységét és a folytatni kívánt egyéb tevékenysége(ke)t – a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett – ÖVTJ-kód szerint megjelölve; a székhely, valamint szükség szerint a telephely(ek) és a fióktelep(ek) címét; adózásra vonatkozó adatokat – az adózás rendjéről szóló törvény szerint – és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek (www.apeh.hu).

  A bejelentést követő nyilvántartásba vételről az alábbi tartalommal bíró igazolás kerül megküldésre, illetve személyes eljárás esetén átadásra a bejelentő részére: az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma, a bejelentés napja; az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai; az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i); az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek szakmakód szerinti megjelölése; az egyéni vállalkozó adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma.

  Egyéni vállalkozás alapítására jogosult:

  Egyéni vállalkozó lehet:

  magyar állampolgár; /vagy az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más állam állampolgára (az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izlandi Köztársaság, a Lichtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság), továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy; /vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja; /vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartózó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel való rendelkezés, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

  Egyéni vállalkozó nem lehet:

  aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,

  akit a közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VII. Cím), a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. Cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;

  akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,

  aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

  Egyéni vállalkozás működési szabályai:

  Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, illetve tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, akkor a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során „az egyéni vállalkozó” megjellölést (vagy annak „e.v.” rövidítését) és nyilvántartási számát aláírása mellett minden esetben köteles feltüntetni.

  Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, örököse (özvegy hiányában vagy annak egyetértésével), illetve törvényes képviselője (az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára) az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha egyéni vállalkozói tevékenységét a törvényben meghatározottak szerint bejelenti.

  Egyéni vállalkozói igazolvány:

  Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat. Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott biztonsági okmány, amely törzslapból – és szükség szerint pótlapokból – áll. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele! Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására csak abban az esetben kerül sor, ha az egyéni vállalkozó azt kéri (tehát a kiváltása nem kötelező). Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor –például az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállításakor – kérhető. Amennyiben az ügyfél az igazolvány kiállítását személyesen kéri, akkor azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére; egyéb esetben a hatóságnak az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követően haladéktalanul kézbesítenie kell.

  Az igazolvány tartalmazza: az egyéni vállalkozó családi és utónevét, az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit (a főtevékenységet és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet/tevékenységeket a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett ÖVTJ-kód szerint megjelölve tartalmazza), a székhely, a telephely(ek) és a fióktelep(ek) címét, az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését.

  Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlása:

  Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, akkor az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

  Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.

  Egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése:

  Egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva (vagy az egyéni vállalkozó kérelmére) megszűnik:

  ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését – az erre rendszeresített elektronikus űrlapon – bejelenti (a bejelentés napján),

  ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított (a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon/ illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján),

  ha az egyéni vállalkozó meghalt (az egyéni vállalkozó halála napján),

  ha az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét a bíróság jogerős határozatában kimondja (az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján),

  ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát (a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján).

  Egyéni vállalkozói tevékenység megtiltásra kerül:

  ha az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,

  ha a szünetelés kezdőnapját követően 5 év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,

  ha az egyéni vállalkozó a főtevékenységét és egyéb tevékenységi körei egyikét sem folytatja jogszerűen.

  A nyilvántartást vezető Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból.

  Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése, illetve ezt követően folytatása:

  Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése:

  Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább 1 hónapig és legfeljebb 5 évig szüneteltetheti; a szüneteltetés határozatlan idejű. (Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát – a székhelye szerinti – okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja.)

  Amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenység szüneteltetését kívánja, akkor köteles azt az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon nyilvántartási száma feltüntetésével – az ügyfélkapun keresztül – bejelenteni. Az elektronikus űrlap kitöltését követően az érintett egyéni vállalkozónak további teendője nincs, ugyanis a nyilvántartást vezető Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a szüneteltetésről haladéktalanul – elektronikus úton – értesíti az állami adóhatóságot (Nemzeti Adó-és Vámhivatalt), a Központi Statisztikai Hivatalt és Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet.

  A szünetelés bejelentését követően annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, illetve új kötelezettséget nem vállalhat! Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

  Egyéni vállalkozói tevékenység folytatása a szüneteltetést követően:

  Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét az e célra rendszeresített – ügyfélkapun keresztül – benyújtott elektronikus űrlapon, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével bármikor folytathatja (min. 1 hónap). A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az érintett ügyfél az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek is megfelel.

  A vállalkozói tevékenység folytatásának bejelentését követően – az űrlapot megfelelően kitöltött – bejelentőnek további teendője nincs, ugyanis az eljáró okmányiroda a szünetelés megszüntetéséről haladéktalanul – elektronikus úton – értesíti a nyilvántartást vezető Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, az állami adóhatóságot (Nemzeti Adó-és Vámhivatalt), a Központi Statisztikai Hivatalt és Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet.

  Egyéni vállalkozók adataihoz történő hozzáférés:

  Az interneten (www.nyilvantarto.hu) naprakészen bárki számára díjmentesen megtekinthető és folyamatosan hozzáférhető az egyéni vállalkozó:

  családi neve és utóneve,

  székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i),

  főtevékenysége és egyéb tevékenysége(i),

  adószáma, statisztikai számjele és nyilvántartási száma,

  az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének napja,

  az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének ténye, kezdő-és zárónapja,

  az igazolvány száma (ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal).

  Egyéni vállalkozók nyilvántartásba vétele:

  Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vezeti.

  A nyilvántartás adattartalma:

  az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, állampolgársága, értesítési címe, szükség szerint a kézbesítési megbízott személyazonosító adatai, lakcíme, értesítési címe és elektronikus levélcíme,

  az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napja,

  az egyéni vállalkozó főtevékenysége és tevékenységi körei szakmakód szerint megjelölve,

  a székhely, telephely(ek) és fióktelep(ek) címe,

  szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének ténye, kezdő-és zárónapja,

  az egyéni vállalkozó adószáma (ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezésének ténye, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napja),

  az egyéni vállalkozó statisztikai számjele és nyilvántartási száma,

  ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, akkor az igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése, az igazolvány cseréje, pótlása, megtagadásának ténye, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének ténye,

  a törlés időpontja és oka.

  A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a nyilvántartásban szereplő adatokat – a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

  Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó tevékenységek:

  A törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,

  a magán-állatorvosi tevékenységre,

  az ügyvédi tevékenységre,

  az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,

  a közjegyzői tevékenységre,

  az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.

  Egyéni vállalkozókról adatkérésre jogosultak:

  Az egyéni vállalkozók – interneten hozzáférhető – nyilvános nyilvántartásban nem szereplő adatait adatszolgáltatás formájában az alábbiak ismerhetik meg:

  a bíróság – a büntetőeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása, további polgári perben a tényállás megállapítása céljából,

  a rendőrség – a bűncselekmények és a szabálysértések felderítése céljából,

  a nyomozóhatóság és az ügyészség – a büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,

  a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a gazdasági vagy szakmai kamara, valamint a közigazgatási szerv.

  Illeték fizetése az egyéni vállalkozói igazolvány eljárás során:

  Illetékmentesség:

  Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének és megszűnésének bejelentése díj-és illetékmentes.

  Illetékkötelezettség:

  Illetékfizetési kötelezettség csak azon ügyfeleknek van, akik egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását kérik:

  egyéni vállalkozói igazolvány kiadása: 10.000.-Ft,

  egyéni vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosítása (a módosított adatok számára tekintet nélkül): 3.000.-Ft,

  egyéni vállalkozói igazolvány megrongálódása, megsemmisülése, elvesztése miatti pótlás: 5.000.-Ft.


  Közösségi funkciók