3 °C

 
 
Ellenőrzik a szirénákat

A szirénák működőképességét ellenőrzik augusztus 30-án Gyöngyösön. Az úgynevezett morgatópróbával kapcsolatosan a lakosságnak tennivalója nincs.

Testvérvárosi megállapodást kötött Gyöngyös és a kínai Luohe

Testvérvárosi megállapodást kötött Gyöngyös önkormányzata a kínai Luohe városával. Az együttműködést főként gazdasági, oktatási és turisztikai területen szeretnék érvényesíteni a felek.

Gyöngyösi Újság 2019 augusztus

A Gyöngyösi Újság 2019 augusztusi száma online is elérhető.

Szent István iránytűt adott a kezünkbe

A Szent Bertalan-templomban kezdődött, majd a Fő téri szabadtéri színpadon folytatódott a Szent István-napi városi ünnepség Gyöngyösön. Az új kenyér megáldását követően egész napos programsorozattal és tűzijátékkal várják az ünneplőket.

Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

Egész napos programsorozattal, koncertekkel, tűzijátékkal várja az ünneplőket Gyöngyös önkormányzata augusztus 20-án a Fő téren.

Bővebben
24/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL.

20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Parkolási igazolvány ügyintézés

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2012.05.19. szombat
 
Utoljára módosítva: 0000-00-00 00:00
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadásához, meghosszabbításához, cseréjéhez és pótlásához szükséges okmányok.

   

  A Gyöngyös Városi Polgármesteri Hivatal Okmányiroda 2004. július 1. napjától látja el körzetközponti feladatként – országos hatáskörrel – a mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványának (köznapi elnevezéssel: „rokkantkártya”) kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével és pótlásával kapcsolatos hatósági feladatokat. A jogosultak részére az alapjogok gyakorlása érdekében – a mozgáskorlátozottságból adódó sajátosságokat figyelembe véve – alakítottuk ki a rugalmas és többféle, kényelmesebb ügyintézési lehetőségeket. A kulturáltabb ügyintézést az Okmányiroda akadálymentesítése és a postaszolgáltatás (délelőtti) helyben történő igénybevétele is nagymértékben elősegíti. A fogyatékossággal élők számára kiállított új, kedvezményeket biztosító, mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány nemcsak a nevében változott, hanem egyben bővült a jogosultak köre is. A jogalkotó a korábbi parkolási engedélyekkel elkövetett sorozatos visszaélések visszaszorítására és az Európai Unió egész területén elfogadott okmány bevezetése érdekében döntött az új igazolvány kiadásáról. Ez a közokirat, a KRESZ 51/A. §-ában meghatározott kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja. A jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki külön jogszabály alapján erre engedélyt kapott, és a járművön az engedélyre utaló jelzés van.

  A parkolási igazolvány ugyanolyan közokirat és biztonsági okmány, mint például az útlevél vagy a jogosítvány, a parkolási igazolvány a közúti közlekedés során meghatározott – közlekedési, megállási és várakozási – kedvezmények igénybevételére jogosít! Ehhez egy modern nyilvántartási rendszer kapcsolódik, amely lehetővé teszi, hogy a kiadott okmányokat nyomon tudják követni és az igazolványokkal kapcsolatos adatok naprakészen ellenőrizhetőek legyenek. Az okmány megfelel az EU „fogyatékos személyek parkoló kártyájáról szóló” ajánlásának. Így a hazánkban kiállított igazolványt más országokban, az unió területén is egyenértékűnek fogadják el, vagyis ott azok a kedvezmények vehetők igénybe, melyek az adott országban életben vannak.

  Az igazolvány „B”-kategóriás biztonsági okmánynak minősül, mivel közhiteles nyilvántartás kapcsolódik hozzá. A központi jogszabály rendelkezése értelmében a hatóság – a hatáskör átkerüléskori első félévben, 2004. évben – térítésmentesen cserélte le a korábban a települési jegyzők által kiadott parkolási engedélyeket. 2005. január 1. napjától pedig már kizárólag csak az új – az Okmányiroda által kiállított – parkolási igazolvánnyal lehet igénybe venni a KRESZ-ben megállapított közlekedési kedvezményeket.

  I. Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény,

  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet,

  A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet,

  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet,

  Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet,

  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet,

  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet,

  Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet,

  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet,

  A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet,

  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ),

  A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30.) EüM rendelet.

  II. A parkolási igazolvány ügyintézése iránti eljárás megindítása, ill. a szükséges okmányok:

  Az igazolvány kiadására irányuló – illetékmentes – eljárás kérelemre indul, a kérelemhez be kell mutatni a jogszabály által meghatározott szakvéleményt is. A jogosultnak személyesen kell eljárnia, de a személyes megjelenésben akadályozott állampolgár a kérelmet – figyelemmel a vonzáskörzethez tartozó községben élő állampolgárok kényelmesebb ügyintézésére is – a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban is előterjesztheti. (Ha az ügyfél a kérelmet nem személyesen nyújtja be, illetve ha a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő, akkor 1 darab igazolványképet is mellékelnie kell a kérelemhez.) Természetesen lehetőség van arra is, hogy az ügyfél a meghatalmazottja útján járjon el, illetve a kérelmet a www.magyarorszag.hu kormányzati honlapon elektronikus úton is el lehet indítani.

  Az Okmányiroda az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet az igazolvány kiadásával teljesíti. Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani. Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, illetve nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon, országos illetékességgel az Okmányiroda jár el. (Ennek értelmében tehát a parkolási igazolvány iránti kérelmet az arra jogosult személy bármely Okmányirodában előterjesztheti.) Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a hatóság az igazolvány kiadásával teljesíti.

  A parkolási igazolvány kiadása iránti kérelem Okmányirodában történő előterjesztésekor – ha a jogosult a kérelemhez igazolványképet nem csatolt – a jogosult személyről a hatóság arcképmás felvételt készít. A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá (a kérelmet az ügyfélnek akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el). Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a hatóság „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel. A meghosszabbítás iránti kérelmet az Okmányiroda a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

  Az igazolvány cseréjét kell kérni, ha az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált (így különösen: ha megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be), erre irányuló kérelem benyújtása esetén a régi igazolványt egyidejűleg le kell adni. Az Okmányiroda a csere iránti kérelmet a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolvány kiadásával teljesíti. Az Okmányiroda a jogosult bejelentésére az igazolványt hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

  Akinek az igazolványát eltulajdonították, vagy az megsemmisült, vagy azt elvesztette, köteles ezt a tényt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 munkanapon belül bármely Okmányirodánál bejelenteni. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült igazolvány visszavonását az Okmányiroda haladéktalanul nyilvántartásba bejegyzi (körözését elrendeli), és egyidejűleg a jogosult részére – amennyiben a jogosultság továbbra is fennáll és a jogosult kéri – pótlásként új igazolványt állít ki.

  Az igazolvány – az ügyfél választása szerint – postai úton kerül továbbításra a jogosult részére vagy azt az Okmányirodában kell átvenni. Az át nem vett igazolványt – az átvételre való felhívást követően – az Okmányiroda a kiállítástól számított 1 év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

  Ügyintézési idő:

  Kb. 15 perc, amelynek során az okmány helyben kerül kiadásra (az ügyintézési idő nem tartalmazza a fényképfelvételt).

  Ügyintézési lehetőségek:

  A) Személyesen;

  B) Meghatalmazott útján;

  C) Törvényes képviselő útján;

  D) Települési jegyző, azaz a (községi) polgármesteri hivatal közreműködésével;

  E) Elektronikus úton (www.magyarorszag.hu).

  Minden esetben bemutatandó okmányok:

  (Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemhez be kell mutatni a jogszabály által meghatározott szakhatósági állásfoglalást.)

  az ügyfél személyes megjelenése esetén a személyazonosságot igazoló közokirat (érvényes személyazonosító igazolvány vagy új típusú, kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél, illetve lakcímkártya), akadályoztatás esetén az ügyfél helyett a meghatalmazottja is eljárhat a parkolási ügyben (ebben az esetben az ügy elindításakor a személyazonosító okmány mellett a meghatalmazást is be kell csatolni),

  az Okmányirodában térítésmentesen átvehető és az ügyfél által kitöltött kérelem nyomtatvány.

  A) A kérelem személyes előterjesztése esetén:

  be kell mutatni a személyazonosságot igazoló közokiratot,

  be kell csatolni a szakhatósági állásfoglalást és a korábban kiállított parkolási igazolványt,

  az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról (kérelmezőről) az Okmányiroda arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképet nem csatolt (tehát az ügyfélnek lehetősége van a kérelméhez fényképésznél készült - 1 db 35*45 mm-es, 6 hónapnál nem régebbi – színes vagy fekete-fehér arcképet /igazolványképet/ mellékelni),

  a jogosultnak a kérelmet saját kezűleg kell aláírnia.

  B) A kérelemnek meghatalmazott útján történő előterjesztése esetén:

  be kell csatolni az orvosi szakvéleményt és a korábban kiállított parkolási igazolványt, valamint a jogosultról készített fényképet(!) is,

  be kell csatolni a meghatalmazásról szóló magán- vagy közokiratot is, valamint a meghatalmazott személyazonosságát igazoló közokiratot,

  meghatalmazott eljárása esetén is a jogosultnak az előre nyomtatott kérelmet saját kezűleg kell aláírnia.

  (a jogosult helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a jogosult nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni),

  C) A kérelem törvényes képviselő útján történő előterjesztése esetén:

  (a kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében a törvényes képviselő, illetve a gyám járhat el az igazolvány kiállítása ügyében – a kiskorú, illetve gondnokolt jelenlétével vagy jelenléte nélkül) - be kell csatolni a törvényes képviselő, illetve a gyám jogosultságát igazoló közokiratot, valamint a törvényes képviselő, illetve a gyám személyazonosságát igazoló közokiratot, - be kell csatolni a jogosult (kiskorú, gondnokolt) személyazonosságát igazoló közokiratot (érvényes személyazonosító igazolványt, útlevelet, illetve lakcímkártyát, vagy ezek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot), - be kell csatolni az orvosi szakvéleményt és a korábban kiállított parkolási igazolványt, - a jogosultról az Okmányiroda arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképet nem csatolt (tehát az ügyfélnek lehetősége van a kérelméhez fényképésznél készült - 1 db 35*45 mm-es, 6 hónapnál nem régebbi – színes vagy fekete-fehér arcképet mellékelni), - a kérelmet és az igazolvány átvételéről szóló jegyzőkönyvet a törvényes képviselő írja alá és veszi át.

  D) A kérelemnek a Polgármesteri Hivatalnál történő előterjesztése esetén:

  - Az Okmányiroda előtti személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmét – a mellékletekkel felszerelve, beleértve a jogosultról készített fényképet(!) is – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes polgármesteri hivatalnál is előterjesztheti (tehát ekkor az ügyfél részéről nem szükséges az okmányirodai előterjesztés, helyette megnyílik a jogosult lakó-vagy tartózkodási helye szerinti települési jegyzőnél történő előterjesztés lehetősége). Ebben az esetben a polgármesteri hivatal a szükséges ellenőrzést követően a kérelmet haladéktalanul megküldi az Okmányirodának. Az Okmányiroda az igazolványt kiállítja és posta úton juttatja el a jogosult részére.

  E) A kérelem Interneten történő ügykezdeményezése és ügyintézés időpontfoglalással:

  - A kérelem elektronikus úton – internetes ügyelindítással – is benyújtható az Okmányiroda felé, illetve Interneten az ügyintézésre időpontfoglalásra is van lehetőség (Internet portál címe: www.magyarország.hu.).

  III. A parkolási igazolványról formai és tartalmi elemeiről:

  Az igazolvány anyaga: karton, műanyag borítással; mérete: 106 mm magas és 148 mm széles. Világoskék színű, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék-szimbólumot. Elő-és hátlapja függőlegesen két részre osztott. Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek: kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel; az igazolvány sorszáma; az érvényesség lejáratának dátuma; az igazolványt kiállító hatóság neve. Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek: a „Parkolási igazolvány a mozgásában korlátozott személy részére” szöveg magyar nyelven (alatta kisbetűvel a „parkolókártya” szó angol, német és francia nyelven feltüntetve); „Az Európai Közösségek mintája” szöveg magyar nyelven; Magyarország betűjele (H). A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek: a jogosult neve; a jogosult törvényes képviselőjének neve; a jogosult (írásképtelensége esetén törvényes képviselőjének) aláírása; a jogosult arcképmása; a kiállítás dátuma. A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek: „az igazolvány tulajdonosa a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult” szöveg; a „használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen” szöveg.

  IV. Jogosultságok, szakvélemények, fizetendő hatósági díjak, igazolvány cseréje és átvétele:

  A jogosultsági feltételek egyike az, hogy a kérelmező meghatározott fogyatékossági körbe tartozzon, a másik pedig, hogy ezt érvényes szakhatósági állásfoglalással igazolja. Így parkolási igazolványra többek között az a személy jogosult, aki a vonatkozó jogszabályok meghatározása szerint: mozgásszervi fogyatékosnak, vaknak, gyengelátónak, látási fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, autistának minősül. Tehát jogszabályok rendelkeznek arról, hogy parkolási igazolványra kizárólag mely személy jogosult.

  1./ Jogosultság (alábbiakban elfogadható szakvélemény/szakhatósági állásfoglalás, amely alapján):

  (A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet /továbbiakban: Korm. rendelet/ 2011. július 2. napján lépett hatályba, és e Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a súlyos mozgásában korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet hatályát veszti. A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelet hatálybalépését követően új – a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2.és 3. számú melléklete szerinti – /ún. „7 pontos”/ szakvélemény 2011. július 1-jét követően már nem állítható ki!

  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében parkolási igazolványra az a személy jogosult:

  aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak, (3) bekezdése alapján értelmi fogyatékosnak, (4) bekezdésének értelmében autistának, illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül;

  akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek; vagy

  aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1.-2.) vagy autistának (N.1.) minősül, és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja. (Így kizárólag az alábbi betegségek jogosítanak – a megfelelő szakvélemény mellett – parkolási igazolványra: vak, gyengénlátó vagy látási fogyatékos; mozgásszervi fogyatékos; értelmi fogyatékos; autista.)

  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet alapján a kérelmező leghamarabb a 18. életévét betöltendő hónapban nyújthatja be a kérelmet. A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni a Magyar Államkincstár kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes területi szervénél (igazgatóságánál). A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetében az intézmény orvosa (háziorvosa) által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt. Miután az ügyfél benyújtotta a Magyar Államkincstár felé a fogyatékosság iránti kérelmét, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal illetékes kirendeltsége (igazgatósága) állítja ki a szakhatósági állásfoglalást. A jogosult ügyfél ezzel a szakhatósági állásfoglalással igényelheti az Okmányirodában a parkolási igazolvány kiállítását!

  2./ Igazolvány cseréje:

  meghosszabbítás esetén,

  ha az adatok megállapítására alkalmatlanná vált (pl. megrongálódott, olvashatatlan, a feltüntetett adatokban változás következett be),

  ha téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

  3./ Igazolvánnyal kapcsolatban fizetendő eljárás költsége:

  kiadása, meghosszabbítása, cseréje, érvényességi idejének meghosszabbítása esetében: illetékmentes,

  pótlása (vesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén): 3.100.-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (csekken).

  4./ Igazolvány átadása: (a kérelmező választása szerint)

  vagy postai úton továbbítja az Okmányiroda,

  vagy azt a kérelmező személyesen, illetve az általa írásban meghatalmazott személy útján veheti át az Okmányirodában.

  A postai úton át nem vett igazolványt a kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy személyesen veheti át az Okmányirodában. (A személyesen át nem vett igazolványt – az átvételre való felhívást követően – az Okmányiroda a kiállítástól számított 1 év elteltével megsemmisíti.)

  V. Igazolvány érvényességének időtartama:

  Amennyiben a szakhatósági állásfoglalásban megállapított személy mozgásszervi vagy látási fogyatékosnak minősül és felülvizsgálata nem szükséges, akkor a kiállítás napjától számított 5 év, az új igazolvány lejárta esetén az igazolvány érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható – újabb szakvélemény bemutatása nélkül.

  A 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés értelmében az értelmi fogyatékos és autista minősítést a gyermekklinika, a gyermekkórház szakambulancia, a szakrendelő, illetve a szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki az általa megadott felülvizsgálat idejéig. Ha a felülvizsgálata nem szükséges, akkor a kiállítástól számítva 5 év az érvényességi ideje a parkolási igazolványnak.

  VI. Adatváltozás bejelentési kötelezettsége:

  Amennyiben az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, akkor a kérelmező köteles haladéktalanul az adatváltozást bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani. A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni az Okmányirodánál. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, akkor a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérni kell. Az igazolvány cseréjére irányuló kérelem benyújtása esetén a régi igazolványt egyidejűleg le kell adni.

  VII. Elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült igazolvány eljárása:

  Akinek a parkolási igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elveszette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 munkanapon belül a hatóságnál bejelenteni. Az Okmányiroda az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült igazolvány visszavonását, illetve a bejelentés okának tényét a – felvett jegyzőkönyv alapján –közhiteles nyilvántartásba bejegyzi, illetve a rendőrségi körözés elrendelése érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát értesíti, és egyidejűleg a jogosult részére – amennyiben a jogosultság továbbra is fennáll – új igazolványt állít ki. A parkolási igazolvány kiadása térítésmentesen történik, kivéve a pótlást (3.100.-Ft igazgatási szolgáltatási díj). A parkolási igazolvány – az ügyfél választása szerint – az Okmányirodában helyben vagy posta úton vehető át, átvétel hiányában azonban a hatóság a kiállítástól számított 1 év elteltével megsemmisíti.

  VIII. Érvénytelen az igazolvány, ha:

  a jogosult meghalt,

  érvényességi ideje lejárt,

  a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan,

  meghamisították,

  az Okmányiroda a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte,

  az Okmányiroda, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.

  IX. Kedvezmények az „ECMT”-tagországokban:

  A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT) határozata alapján a tagországok (Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Fehér-Oroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna) hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított „parkolókártya” a magyar parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

  X. Kedvezményeket biztosít a parkolási igazolvány:

  A mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét a parkolási igazolvány a KRESZ-ben meghatározott közlekedési, megállási és várakozási kedvezmények igénybevételére jogosítja. Többlet előnyökkel jár az igazolvány, így például a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) a járművel: a járdán – meghatározott feltételek fennállása esetén – akkor is megállhat, ha ezt jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg; olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja; korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben ingyenesen várakozhat (parkolhat). /Megjegyzendő, hogy az utóbbi kedvezmény eredményezi sok esetben vélelmezhetően a parkolási igazolványok tömeges hamisítását./

  A mozgásában korlátozott személyt (illetve az őt szállító jármű vezetőjét) – a parkolási igazolvány birtokában – az 1/1975. (II.15.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 51/A. §-ában foglaltak alapján az alábbi kedvezmények illetik meg:

  Egyes – tilalmi – jelzőtábláknál /így: „Mindkét irányból behajtani tilos”, „Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos”, „Motorkerékpárral behajtani tilos”, „Járműszerelvénnyel behajtani tilos”, „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” tábla esetén/ – a mozgáskorlátozott személy (illetve az őt szállító jármű vezetője), illetve a betegszállító gépjármű – a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton vagy csak ezen az úton közelíthető meg. (A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.)

  A járdán járművével akkor is megállhat a mozgáskorlátozott személy (illetve az őt szállító jármű vezetője) a fentieken kívül egyéb feltételek fennállása esetében is, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. (Ugyanis főszabály szerint a járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és a jármű tengelyterhelése az 1.000 kg-ot nem haladja meg.)

  A járművel olyan helyen is várakozhat a mozgáskorlátozott személy (illetve az őt szállító jármű vezetője), ahol a várakozást jelző tábla tiltja, valamint várakozhat továbbá korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a járművével a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is, kijelölt rakodóhely kivételével. (Így a kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés a mozgáskorlátozott személyt szállító járműre is vonatkozik: a jelzőtábla alatt kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll. Ilyen helyen az áruszállító járművön kívül más jármű – akár öt percnél hosszabb ideig is – akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.)

  „Gyalogos övezet”-ben (zónában) közlekedhet és várakozhat – amennyiben ennek feltételei adottak – a mozgáskorlátozott személy (illetve az őt szállító jármű vezetője). (Ez az utasítást adó jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak, a jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei, illetve az út kezelője által kiadott engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos.)

  „Gyalogos és kerékpáros övezet”-ben (zónában) közlekedhet és várakozhat – amennyiben ennek feltételei adottak – a mozgáskorlátozott személy (illetve az őt szállító jármű vezetője). (Ez az utasítást adó jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. Kerékpárosoknak az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Az út egyéb részein a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közlekedhetnek. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei, illetve a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos.)

  „Várakozóhely” tábla – amely egyébként a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi – alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti, hogy a várakozóhely kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító jármű részére van fenntartva; ezt a fenntartott helyet akár külön jelzőtábla is jelölheti. Ezen táblák esetében a parkolás kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművel lehetséges. (Egyes tájékoztatást adó, „Várakozóhely” jelzőtáblák között van kifejezetten mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyet jelölő vagy azt kiegészítő táblával jelző, a parkolásuk elősegítése érdekében, melyet mások nem vehetnek igénybe.)

  XI. A parkolási igazolvány használata (azaz a birtokban tartására vonatkozó szabályok):

  *Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni. (A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében ez a kötelezettség a törvényes képviselőt, illetve a jogosultat szállító jármű vezetőjét terheli.)

  *Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged, a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – a gépjármű szélvédő üvege mögött – jelezni kell, melynek használatával egy óra időtartamig ingyenesen várakozhat.

  *Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni az Okmányirodában. (A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében ez a kötelezettség a törvényes képviselőt terheli.)

  *Akinek az igazolványát eltulajdonították, illetve az megsemmisült vagy azt elvesztette, valamint aki az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 munkanapon belül az igazolványt kiállító Okmányirodának bejelenteni. (A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében ez a kötelezettség a törvényes képviselőt terheli.)

  *Az okmány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek! A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel: akkor a parkolási igazolványt vissza kell vonni és részére a visszavonástól számított 1 évig nem állítható ki új igazolvány, ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni. (A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében ez a kötelezettség a törvényes képviselőt terheli.)

  XII. A parkolási igazolvány ellenőrzése:

  A rendőrök és a közterület-felügyelők egyaránt ellenőrzik az igazolványt (azaz az okmányban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát), és ezen eljáró szervek az igazolványt a helyszínen elveszik, ha az érvénytelen (ld. az igazolvány érvénytelenségének esetei), vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították, illetve azzal más módon visszaéltek. Az okmány elvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni (a jegyzőkönyv tartalmáról, illetve a jogorvoslati lehetőségről az érintettet szóban is tájékoztatni kell). A szükséges intézkedések megtételét követően az ellenőrzésre jogosult szervek az elvett okmányt, valamint az elvételről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az igazolványt kiállító Okmányirodának. A parkolási társaságok az okmánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesítik a rendőrséget vagy a közterület-felügyeletet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, akkor az igazolványt az Okmányiroda visszavonja, és a visszavonástól számított 1 évig a jogosult részére új igazolvány nem állítható ki, ezt a tényt az Okmányiroda a parkolási igazolvány nyilvántartásban feltünteti.

  XIII. A talált parkolási igazolvánnyal kapcsolatos teendők:

  A talált igazolványt le kell adni! Aki az elveszettnek vélt igazolványt megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 munkanapon belül az igazolványt kiállító Okmányirodának bejelenteni. Egyébként a talált igazolvány bármely jegyzőnek vagy Okmányirodának leadható, aki/amely azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerinti illetékes Okmányirodának. Az Okmányiroda visszaadja az igazolványt a jogosultnak, ha az nem tekinthető érvénytelennek (ld. az igazolvány érvénytelenségének eseteit) vagy hatálytalannak, és számára új igazolvány még nem került kiállításra. Ha megelőzően az igazolvány visszavonását az Okmányiroda az igazolvány elvesztése vagy eltulajdonítása miatt jegyezte be a nyilvántartásba, egyidejűleg gondoskodik a bejegyzés törléséről is. A talált igazolványt postai úton küldi meg az arra jogosultnak. Ha a jogosult az okmányt postai úton, illetve felhívásra személyesen vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, akkor az Okmányiroda az igazolványt a találástól számított 1 év eltelte után megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

  XIV. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEK KH) a parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladat-és hatásköre:

  A parkolási igazolvány nyilvántartás a közúti közlekedési nyilvántartás résznyilvántartása, melyet a KEK KH szervezeti egysége (mint nyilvántartó) vezet:

  a) szakmai ellenőrzést gyakorol a parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása felett;

  b) irányítja a nyilvántartás működését és ellenőrzi a nyilvántartás által kezelt adatok helyességét; az ellenőrzés során feltárt adathibák megszűntetése érdekében – az adathiba jellegétől függően – az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására;

  c) felügyeli a nyilvántartás rendszerének működését, az adatszolgáltatás rendjét és ellátja a hatáskörébe utalt adatszolgáltatási feladatokat (első fokú hatósági jogkörben a nyilvántartásból a nyilvántartó egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít).

  Parkolási igazolvány nyilvántartás adattartama:

  a jogosult személyazonosító és lakcím adata;

  a jogosult fényképe (arcképmása);

  a jogosult aláírása;

  a jogosult törvényes képviselőjének személyazonosító és lakcím adata;

  a jogosult írásképtelensége esetén törvényes képviselője aláírása;

  a kiállító hatóság megnevezése;

  a parkolási igazolvány sorszáma;

  az érvényesség időtartama;

  a kiállítás dátuma;

  egyéb, jogszabályban megjelölt adatok;

  a parkolási igazolvány kiadásának megtagadására, visszavonására, érvénytelenségére, megsemmisítésére, kiadásának korlátozására vonatkozó adatok.

  Az adatok nyilvántartási ideje:

  A nyilvántartó az adatokat a parkolási igazolványra való jogosultság megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

  Az adatigénylésre jogosultak köre, az adatigénylés feltételei:

  A parkolási igazolvány nyilvántartásból történő adatigénylésre jogosultak körét és az adatigénylés feltételeit – az adatvédelmi törvényben foglaltak alapján – a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 16-24. §-a határozza meg.


  Közösségi funkciók