3 °C

 
 
15/2020.(V.27.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. május 27-én rendeletet alkotott A HELYI KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 7/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

14/2020.(V.7.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. május 7-én rendeletet alkotott A PIACOK VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ LÁTOGATÁSI RENDJÉRŐL

13/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. április 30-án rendeletet alkotott A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL.

12/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. április 24-én rendeletet alkotott A HÉTVÉGÉRE VONATKOZÓ KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

11/2020.(IV.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. április 17-én rendeletet alkotott A HÉTVÉGÉRE VONATKOZÓ KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRŐL.

BővebbenTájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.05.15. péntek
 
Utoljára módosítva: 2020-05-15 14:58
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet célja - a Miniszterelnökség közleménye szerint - az állampolgárok egészségének védelme, a vállalkozások működésének segítése, valamint az adminisztrációs terhek csökkentése.

   

  A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles  tevékenységek - egyes kivételekkel - már az elektronikus úton történő bejelentést követő - rövid határidőn belül - gyakorolhatók lesznek.

  A Korm. rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

  A Korm. rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

  a) az anyakönyvi engedélyezés,

  b) a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárás,

  c) óvodai felvételivel kapcsolatos ügyek,

  d) adóigazgatási eljárás,

  e) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek.

  A Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül -, az ún. ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt hivatalos értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

  Fentiek alapján ellenőrzött bejelentés szükséges - többek között - az alábbiakban:

  kereskedelmi működési engedélyezési ügyekben,

  nem üzleti célú szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyezési ügyekben,

  fakivágási engedélyezési ügyekben,

  telepengedélyezési ügyekben,

  zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési ügyekben, továbbá

  a jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez, fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

  Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg!

  Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

  az ügyfélkapu útján,

  elektronikus űrlap útján,

  általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint

  az e-mail útján megtett bejelentés is.

  Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

  A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

  A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a Korm. rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

  Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban a Korm. rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@gyongyosph.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

  dr. Kozma Katalin
  Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


  Közösségi funkciók