3 °C

 
 
1/2021. (I.10.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2021. január 10-én rendeletet alkotott A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁTÁRÓL.

40/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. december 18-án rendeletet alkotott EGYES, TEMETKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

39/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. december 17-én rendeletet alkotott A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 21/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Közlemény

A Kőkút úti telephely környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása keretében történő közmeghallgatásról.

37/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 2020. december 4-én rendeletet alkotott A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 27/2010. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Bővebben


Polgármesteri rendelet a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.04.10. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyöngyös Város Polgármestere 10/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelete a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

   

  Gyöngyös Város Polgármestere a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.09.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

  E rendelet célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében a Húsvéti ünnepekre Gyöngyös város közigazgatási területén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban, Rendelet) szabályaitól eltérő, szigorúbb szabályokat vezessen be.

  2. §

  (1) Gyöngyös Város közigazgatási területén (ideértve a bel-és külterületet, ezen belül a mátrai területet is), valamint a közigazgatási területen működő kereskedelmi üzletekben, továbbá a Rendeletben meghatározott szolgáltatások igénybevétele során szájmaszk vagy kendő és kesztyű viselése kötelező!

  (2) A mátrai területen a

  a) farkasmályi

  b) mátrafüredi településrész

  c) sástói

  d) görgőbikki

  e) mátraházai

  f) kékestetői

  parkolók lezárásra kerülnek, azok használata tilos!

  (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megsértése közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, melyre Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletbe foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.

  3. §

  (1) Ez a rendelet 2020. április 10-én 7 órakor lép hatályba.

  (2) Ez a rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.

  Hiesz György
  polgármester

  Dr. Kozma Katalin
  jegyző


  Közösségi funkciók