3 °C

 
 
Megkezdődik a csatornaépítés a Petőfi úton

A KEHOP-2.2.2-15-2016-0091 azonosítószámú, Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése projekt keretében a Petőfi utcán a szennyvízelvezető csatorna cseréjére kerül sor, a kivitelezés 2019. szeptember 23-án megkezdődik.

Óriási tömeg, kiváló hangulat, igényes produkciók, hibátlan borok az idei szüreti fesztiválon

Zsúfolásig telt a gyöngyösi tér az elmúlt hétvégén, a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál három napja alatt. A nézőszám-rekord a szombat esti EDDA koncerten dőlt meg, de sokan voltak kíváncsiak a Kozmix, a Punnany Massif és a Follow the flow fellépésére is.

Idén is az önkormányzat kapta a művésztelep képeit

A mátrafüredi művésztelep alkotóinak kilenc újabb festményét ajánlották fel az önkormányzat számára. Az alkotások egyelőre a városháza falait díszítik, később azonban egy állandó gyöngyösi galériának is alapjául szolgálhatnak.

Botlatókövek emlékeztetnek az elhurcoltakra

A Frankl család tagjaira emlékeztetnek Gyöngyös első botlatókövei. Az emlékjelek a deportált, munkaszolgálatban vagy haláltáborokban elpusztított honfitársainkra emlékezetnek utolsó szabadon választott lakóhelyükön.

Új autó segíti a hajléktalan-ellátást

Új járművel erősödtek az utcai szociális munka feltételei Gyöngyösön. A gépkocsit az önkormányzat egy sikeres pályázat segítségével szerezte be.

Bővebben
26/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. augusztus 29-i ülésén rendeletet alkotott Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete módosításáról.

25/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. augusztus 29-i ülésén rendeletet alkotott A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERRŐL szóló 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

24/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott a PARKOLÁSRÓL szóló 4/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. június 27-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Segítséget kaphatnak a krízishelyzetbe került családok

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.05.31. péntek
 
Utoljára módosítva: 2019-05-31 10:04
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Új rendkívüli települési segélyt vezet be a gyöngyösi önkormányzat a súlyos krízishelyzetbe kerültek megsegítésére. A képviselő-testület májusi ülésén elfogadta a 2018-as zárszámadást, és egyebek mellet egy óvodafelújítási pályázatról is döntött.

   

  Volt képviselőtársuktól búcsúztak

  Egyperces néma főhajtással kezdődött a gyöngyösi képviselő-testület ülése. A grémium tagjai a tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori képviselő, Tőkés László előtt tisztelegtek, aki négy cikluson át volt a testület tagja az SZDSZ színeiben. Tőkés László aktív közéleti szerepet töltött be a városban, ő volt a Játék Határok Nélkül című nemzetközi televíziós vetélkedőben indult gyöngyösi csapat vezetője. A testület a budapesti hajókatasztrófa áldozatairól is megemlékezett.

  Elköszönt a járási hivatalvezető és a rendőrkapitány

  A napirenden szereplő előterjesztések tárgyalása előtt Dr. Bekecs Andrea, a Gyöngyösi Járási Hivatal vezetője kért szólt, aki elköszönt a grémiumtól, hiszen a jövőben a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatói feladatait látja el. Dr. Bekecs Andrea a járások 2013-as felállása óta vezette a Gyöngyösi Járási Hivatal szervezetét, és mint kiemelte, kitűnő szakmai kapcsolatot ápolt a gyöngyösi önkormányzat vezetőivel. Balogh Tibor rendőr ezredes, gyöngyösi rendőrkapitány is elköszönt a grémiumtól, ő április 1-jétől megyei rendőrfőkapitány-helyettesi pozícióban látja el szolgálatát. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság vezetését Juhász János rendőr ezredes veszi át. A kapitányság az előző évről szóló közbiztonsági beszámolót is a grémium elé tárta, amely el is fogadta azt. A grémium felülvizsgálta az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiáját, és egy sor más beszámolót is elfogadott, köztük a 2018-as szociális feladatellátásról, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok végrehajtásáról és a belső ellenőrzési feladatellátásról szólót.

  Nincs változás a vezető halálokok terén

  A képviselők elfogadták a járási tisztifőorvos beszámolóját a lakosság 2018-as egészségügyi helyzetéről. A férfiak körében továbbra is a keringési rendszer betegségei okozzák a legtöbb halálesetet, a nők esetében pedig a rosszindulatú daganatok jelentik a fő halálokot. A dokumentum kitér az egészségmegőrzés fontosságára, ami több mint 40 százalékban az életmódtól függ. Az egészségmegőrzésben a prevenciónak is nagy szerepe van, azonban a beszámoló szerint a különböző szűrővizsgálatokon mindössze 30 százalék körüli a részvételi arány. A dokumentum kitér a demográfiai mutatókra is, amelyek továbbra is csökkenő népességszámról és öregedő társadalomról tanúskodnak, csakúgy, mint országosan.

  Krízissegélyt vezetnek be

  A képviselők bővítették az önkormányzat által nyújtható települési támogatások körét, így a jövőben rendkívüli támogatás formájában egyszeri, legfeljebb 85 500 forint mértékű segélyben részesíthetők a súlyos, egyedi krízis élethelyzetbe került gyöngyösi személyek, ha az igénylő életkörülményei indokolják.

  Óvodafelújításra pályáznak

  Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Dobó Úti Óvoda és bölcsőde épületének fejlesztésére. A munkák elsősorban az épület elöregedett tetejének felújítását célozza, aminek teljes költsége több mint 37 millió forint. A hazai forrású pályázat útján legfeljebb a beruházási költség 50 százalékára pályázhat az önkormányzat, amely az önerőt a munkákra a költségvetés tervezésekor a tetőfelújításra elkülönített keretből finanszírozná. A pályázat lehetővé teszi, hogy az önkormányzat saját kockázatára azonnal elkezdje a beruházást.

  Költségvetési döntések

  A zárszámadás elfogadásával a képviselő-testület lezárta a 2018-as költségvetését, és elfogadta a 2018-as maradvány felosztását is. Idei költségvetését a grémium úgy módosította, hogy a városi kitüntetésben, például Pro Civitate díjban részesített kulturális, művészeti alapítványok részére 5,3 millió forintos támogatást biztosít az önkormányzat. Egyéb alapítványok támogatására közel kétszázezer forintot hagyott jóvá a testület, míg három sportegyesület támogatására összesen 3 millió forintot fordít az önkormányzat. A grémium elbírálta a polgárőr szervezetek részére kiírt pályázat eredményét, és három polgárőr szervezet között összesen mintegy 3,9 millió támogatást osztott fel.

  Tetemes kárt okozott a tolvaj

  Még márciusban tulajdonítottak el vörösréz lemezeket a felújítás alatt álló Mátra Művelődési Központ tetejéről. Az elkövetőt a rendőrség elfogta, és időközben az is kiderült, hogy az általa okozott kár 15 millió forintra rúg. Mint a testület elé került előterjesztésben olvasható, nem elsősorban a lemezek értéke, hanem a kibontásuk során okozott rongálás miatt ilyen tetemes a kár. A művelődési ház felújítását végző kivitelező és az önkormányzat egyaránt feljelentést tett az elkövető ellen, és megindult a biztosítói kárrendezés is, azonban a tető felújítása a további károk elkerülése érdekében sürgőssé vált. Ezért a grémium úgy döntött, a kárrendezési eljárás lezárultáig megelőlegezi a kár összegét, hogy a helyreállítás elkezdődhessen.

  Elfogadták az ügyvezető felmondását

  A képviselő-testület elfogadta Ábri Zoltán, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felmondását. A cégvezető június 24-i hatállyal benyújtott felmondását azzal indokolta, hogy nem tudta megszerezni a kellő bizalmat a kulturális élet szereplői, a városi közvélemény körében, ezért úgy véli, hogy egy más munkamódszerrel dolgozó ügyvezető nagyobb eséllyel valósíthatja meg a fenntartó által elvárt célokat. A testület miután elfogadta az ügyvezető felmondását, úgy döntött, pályázatot ír ki a poszt betöltésére, annak elbírálásáig pedig Nagy Andreát, az eddigi igazgatóhelyettest bízza meg az ügyvezetői feladatokkal a zavartalan ügymenet érdekében.

  Szerződést hosszabbítottak

  A grémium úgy döntött, egy évvel, 2020 december végéig meghosszabbítja szerződését a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel, a szerződés részeleteiről pedig a júniusi ülésen egyeztetnek majd a képviselők, akik elfogadták azt a javaslatot, hogy az autóbuszon váltott menetjegyek ára a jelenlegi 305 forintról 300 forintra csökkenjen. A grémium elé került előterjesztés pályázat kiírásáról szólt, a képviselők azonban az országos közlekedési koncepció megalkotásáig nem kívánt hosszú távra elköteleződni. A képviselők a helyi tömegközlekedés felé támasztott elvárásai között egyebek mellett az autóbuszok átlagéletkorának csökkentését, kisebb és alacsony padlós autóbuszok forgalomba állítását is megfogalmazta.

  Kitüntetésekről döntöttek

  A képviselők döntöttek a Gyöngyös Város Egészségügyéért kitüntetés odaítéléséről is, amelyet minden évben két egészségügyi szakembernek ítélnek oda. Idén Dr. Leövey Gábor, a Bugát Pál Kórház urológus főorvosa és Dr. Szeleczki István háziorvos veheti át az elismerést a Semmelweis-napi ünnepségen. Ugyancsak határoztak a Gyöngyös Közszolgálatáért kitüntetésről, amelyet a grémium Alföldi Éva hagyatéki ügyintézőnek és Molnár József beruházási főelőadónak ítélt oda. Mindketten a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal munkatársai.


  Közösségi funkciók