3 °C

 
 
Szünetel az ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2019. július 1-jén (hétfőn) a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!

Elhunyt Bartus József főgyógyszerész

Életének 84. évében örök nyugalomra tért Dr. Bartus József, főgyógyszerész, Gyöngyös Város Díszpolgára.

Még legalább két alkalommal irtják a szúnyogokat

Az önkormányzat által megrendelt földi szúnyoggyérítést követően újabb szúnyogirtásra kerül sor Gyöngyösön: a Katasztrófavédelem által végzett országos gyérítési program keretében július 1-jén irtják a vérszívó rovarokat Gyöngyösön.

Pályázati felhívás egészségügyi és szociális tevékenységek támogatására

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2019. évre egészségügyi, illetve szociális tevékenységek támogatására ismételten pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek, intézmények, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, magánszemélyek részére. Továbbá azon helyi szervezetek, intézmények részére is, amelyeknek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenységükre kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzik. A nem gyöngyösi székhelyű helyi szervezeteknek, intézményeknek az Önkormányzat közigazgatási területén belül kell működnie.

Szúnyogot irtanak

Szúnyoggyérítést végeznek 2019. június 26-án, szerdán, eső esetén június 27-én, csütörtökön 18 és 22 óra között Gyöngyösön, a Procter & Gamble gyáregységében, a Jedlik Ányos utca 4. szám alatt.

Bővebben
22/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL.

20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

19/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. május 30-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

18/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. április 25-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSKÉPE VÉDELMÉRŐL szóló 16/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Térítési díjakról is döntöttek

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.03.29. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Egyebek mellett az intézményi térítési díjak mértékéről is döntött a gyöngyösi képviselő-testület márciusi ülésén. A képviselők a város legrangosabb kitüntetése, a Pro Civitate díj odaítéléséről is határoztak.

   

  Minimális mértékben emelkedő térítési díjak

  A nyersanyagárak növekedése miatt 2019. április 1-től tíz százalékkal emelkedik az étkeztetés napi intézményi térítési díja. A bölcsődékben és családi bölcsődében 445, míg az óvodákban 510 forint lesz a térítési díj mértéke. Hasonló mértékben emelkedik az étkezési térítési díj a Gyöngyös város közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott iskolákban is.

  Az inflációval megegyező mértékben emelkedik a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által fenntartott szociális ellátások térítési díja. Az ellátási formák közé tartozik többek között a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, hajléktalanok ellátása, de például az idősek bentlakásos otthonának működtetése is. A grémium támogatta, hogy a Visonta úti idősek klubja idén is térítésmentesen legyen igénybe vehető. A változások április elsején lépnek hatályba. Hasonló mértékben emelkedik - szintén április 1-től - a nappali ellátásokat és személyes gondoskodást nyújtó intézmények önköltségének mértéke.

  Többen lesznek jogosultak települési támogatásokra

  A képviselő-testület úgy döntött, 10 százalékkal megemeli több települési támogatás, így például a lakásfenntartási támogatás, a gyógyszertámogatás, a létfenntartási támogatás, temetési támogatás, tankönyv- és tanszertámogatás és az étkezési térítésidíj-támogatás jövedelmi értékhatárát. Az önkormányzat által nyújtott támogatások jövedelmi értékhatárát a vonatkozó rendeletek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötik, ez azonban - ellentétben a minimálbérrel és a garantált bérminimummal - nem emelkedett az elmúlt években. Ennek hatásaként az igénylők egyre nagyobb része esett el a támogatási lehetőségtől, jövedelmük ugyanis - sok esetben csupán néhány száz forinttal - meghaladta a rendeletbe foglalt mértéket. A 10 százalékos emelés hatására többen élhetnek majd az önkormányzat által nyújtott támogatási lehetőségekkel.

  Megkezdődik az új tűzoltólaktanya építése

  Belátható közelségbe került az új, korszerű, minden igényt kielégítő tűzoltólaktanya építésének megkezdése - tájékoztatta a képviselő-testületet dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredes, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. A kirendeltségvezető elmondta: az új laktanya építésére 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre, megtörtént a kivitelező kiválasztása, és a szükséges pluszforrást is jóváhagyta a kormány, így rövidesen kezdődhet az építkezés. A tűzoltólaktanya mellett sport- és rekreációs központ is épül, amelynek finanszírozására a Katasztrófavédelem gyűjtést indított. Zólyomi Géza a katasztrófavédelmi kirendeltség éves beszámolóját is ismertette a grémiummal. A dokumentumból kiderül, hogy 2018-ban közel ötven alkalommal többször vonultak ki a tűzoltók gyöngyösi tűzesetekhez, a riasztások nagy része azonban téves jelzésnek bizonyult: összesen 91 alkalommal vonultak hiába a tűzoltók. 2018-ban is visszatérő probléma volt a hulladékégetés az Erdélyi tér, Lőcsei utca, Gyergyói utca, Víg utca, Malom utca, Akaszka utca településrészeken. A szakemberek kérdésre válaszolva elmondták, hogy egy-egy ilyen vonulás költsége százezer forintos összegre rúg, a tűzoltók erőit pedig elvonja az oltás időpontjában keletkező egyéb tűzesetektől, balesetektől.

  Kötelező lesz előre bejelenteni a füstölést

  Évente legfeljebb négy napon át lehet húst füstölni Gyöngyösön a környezetvédelemről szóló rendelet módosítása után. A rendelet szerint a füstölő építményt vagy berendezést a szomszédos ingatlanokon álló lakóépületektől legalább 15 méter távolságban szabad létesíteni, valamint működtetni. A füstölési tevékenységet annak megkezdése előtt legalább huszonnégy órával, szóban vagy írásban a Városrendészetnek be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása, vagy a füstölés szabályainak megsértése esetén bírság szabható ki. Az új szabályok a már fennálló füstölő berendezésekre is vonatkoznak, ezeket is a rendeletnek megfelelően lehet használni a jövőben.

  Beszámolók, rendeletek, javaslatok

  A képviselő-testület elfogadta a város 2018-as környezetvédelmi beszámolóját, a távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet szövegét, és felülvizsgálta a város ifjúsági koncepciójának cselekvési tervét. Ez utóbbi összesen két tucat, a város fiatalsága érdekében tervezett, konkrét intézkedést tartalmaz. A képviselők elvi döntést hoztak az európai uniós pályázatok többletforrás-igényével kapcsolatban. Az előterjesztés arra tett javaslatot, hogy a több mint 400 millió forintra becsült költségnövekmény egészének fedezetére - legfeljebb az eredeti támogatási összeg 30 százalékáig - nyújtson be kérelmet az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé. A képviselők jóváhagyták az önkormányzat 2019-es közbeszerzési tervét, és megemelték a fogorvosi ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek óradíját.

  A testület részletes beszámolót hallgatott meg a vendéglátóhelyek és élelmiszerüzletek éjszakai nyitvatartásával összefüggő panaszok alapján alkotott intézkedési terv végrehajtásáról. A dokumentum tanúsága szerint az önkormányzat és a társhatóságok - többek között a rendőrség, a katasztrófavédelem és a kormányhivatal - az intézkedési terv tavaly novemberi elfogadása óta tucatnyi alkalommal ellenőrizték a vendéglátóhelyeket és élelmiszerüzleteket.

  Pályázatok, támogatások

  Több pályázat kiírásáról is döntött a város képviselő-testülete. Nyugdíjas szervezetek támogatására összesen 3 millió, egyházak támogatására 1 millió, míg a médiatevékenységet folytatók támogatására mintegy 2 és fél millió forintos keretösszeggel hirdet pályázatot az önkormányzat. Ugyancsak jelentős, összesen közel 23 millió forintos összeggel támogatja a város az utánpótlás-tevékenységet folytató sportszervezetek terembérletidíj-költségeit. Különböző alapítványok támogatására több mint egymillió forintot hagyott jóvá a grémium.

  Kitüntetések

  Március végi ülésén döntött a képviselő-testület a város legrangosabb elismerése, a Pro Civitate díj odaítélésről. A díszpolgári címmel együtt járó kitüntetést a gyöngyösi gasztroenterológia és endoszkópos laboratórium alapjait lerakó belgyógyász, gasztroenterológus főorvos, dr. Győri Imre, és a Palóc Néprajzi Magánygyűjtemény és Babakiállítást is üzemeltető Lovászné Juhász Rita népi iparművész veheti át a városnapi ünnepségen. A grémium a Heves megyéért kitüntető díjra Báryné Dr. Gál Editet, a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeumának igazgatóját terjesztette fel. A kitüntetés odaítéléséről a Heves Megyei Közgyűlés dönt majd.


  Közösségi funkciók