3 °C

 
 
A láb mindig kéznél van

Az autómentes nap programjaiba illesztve rendezték meg idén is a szüreti futónapot és Kömlei Károly emlékfutást.

Ruszinokért kitüntetés az alpolgármestereknek

„Ruszinokért” kitüntetést adományozott a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Kévés Tamás és dr. Tatár László alpolgármestereknek.

Zöld dzsungel a gyöngyösi kórház gyermekosztályán

Ajándék a 180 éves kórháznak: egyedi dekorációk a vizsgálókban és a váróhelyiségekben.

Meghosszabbítva: szeptember 30-ig fizethetők be a helyi adók

Tájékoztatjuk, hogy a 2018. II. félévi helyi- és gépjárműadó fizetési kötelezettséget tartalmazó fizetési értesítő postázásában, valamint az elektronikus ügyintézésben tapasztalható problémák és időbeni csúszás miatt a szeptember 17-i adóbefizetési határidőt 2018. szeptember 30-ig meghosszabbítjuk.

Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

Hatszázmillió forintból alakíthat ki új ipari területet Gyöngyös városa a településtől délkeleti irányban fekvő ipari övezetben. A 2018. 09. 01-én indult projekt keretében Gyöngyösön egy új ipari terület létesül, ami szükséges a város és a térség további gazdasági fejlődéséhez, valamint a betelepülni kívánó vállalkozások térségbe vonzásához.

Bővebben
37/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. augusztus 30-i ülésén rendeletet alkotott egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, melynek keretében módosította - a parkolásról szóló 4/2007. (II.19.) és - a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleteket.

36/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. augusztus 30-ai ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Településrendezési eszközök módosítása

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2018. (III.28.) önkormányzati határozata alapján a „Déli külhatár utca - Kenyérgyár utca közötti 3968/1-2, 3969/1-2 és 3969/5-13 hrsz-ú földrészletek” részterületre vonatkozóan környezeti értékelés készült.

35/2018.( VII.11.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. július 10-ei ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozatok 2018-06-28

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. június 28-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem:

Bővebben

Szeptember 17-ig fizethetők be a helyi adók

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2018.09.13. csütörtök
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Tisztelt Adózó!

  Ezúton hívom fel szíves figyelmét, hogy 2018. II. félévi helyi adók, valamint a gépjárműadó befizetését 2018. szeptember 17-ig teljesítheti adópótlékmentesen, az ezen időpontig kézbesített Értesítés (számlaegyenleg) alapján.

   

  Tájékoztatjuk, hogy az önkormányzatunknak 2018. január 1-jétől kötelező volt csatlakozni az ún. ASP programrendszerhez, mely központosított, az önkormányzatok részére államilag kifejlesztett szakrendszerekből áll. Az önkormányzati adóhatóságunk 2018. március 9-én csatlakozott az ASP adószakrendszeréhez. Ez azért fontos, mert az új rendszerben még vannak megoldásra váró hiányosságok, problémák, melyekkel nap mint nap szembesülünk a munkák folyamán. A számlaegyenleg-értesítő előállítása is nehézségekbe ütközött, ezért az állomány a megszokottnál később készült el, melynek következtében sajnos csak a szeptember 10-ével kezdődő héten kerülnek kézbesítésre a levelek, addig is szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

  Tájékoztatjuk, hogy a számlaegyenlegek az alábbi módon kerülnek kézbesítésre:

  - a természetes magánszemélyek, valamint az egyéni vállalkozók levél formájában, a Magyar Posta általi kézbesítéssel szeptember 10-13. között,

  - a gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek esetében a szervezet cégkapujára történő megküldéssel. Sajnos a rendszer hibájából fennálló technikai okok miatt lapzártakor még csak a vállalkozók felének sikerült a cégkapujára megküldeni a számlaegyenlegét.

  A hatályos jogszabályok alapján a gazdálkodó szervezet és az önkormányzat egymás közötti kapcsolattartása 2018. január 1-jétől elektronikusan történhet, ezért az önkormányzati adóhatóságunk az értesítőt a gazdálkodó szervezet cégkapujára küldi ki. Kérjük, hogy a gazdálkodó szervek folyamatosan figyeljék a cégkapun a tárhelyüket! Amennyiben az értesítő szeptember 15-ig nem érkezik meg a cégkapujukra, annak az alábbi okai lehetnek:

  1. A gazdálkodó szervezet még nem létesített Cégkaput. (A hatályos jogszabályok alapján minden vállalkozónak minősülő jogi és nem jogi személy, ide értve az egyéni vállalkozót is, elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. A gazdálkodó szervezeteknek cégkaput, az egyéni vállalkozóknak ügyfélkaput kellett nyitni. Amennyiben még nem rendelkezik cégkapuval, illetve egyéni vállalkozó KÜNY tárhellyel, úgy felhívjuk szíves figyelmüket ezen kötelezettségük teljesítésére!)

  2. ASP-ben fennálló technikai hiba miatt még nem sikerült megküldeni. Ez utóbbi (2.pont) esetben kérjük a Tisztelt Vállalkozókat, hogy szíveskedjenek a 2018. II. féléves adójukat az alábbiak alapján megfizetni:

  - A cégkapuval (illetve ügyfélkapuval) rendelkező adózók a honlapunkon megtalálható „Elektronikus ügyintézés” linken keresztül megtekinthetik az adóegyelegüket az alábbi útvonalon:

  A www.gyongyos.hu honlapon található ÖNKORMÁNYZATI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS link megnyitása

  - ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL oldalon az ügyintézés megkezdéséhez alul kék mezőben található „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sávot kell kiválasztani

  - Az önkormányzati kereső oldalon ki kell választani a település nevét: „Gyöngyös”, majd a mellette levő kék mezőben lévő „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva ki kell választani „GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT”-át

  - Ezt követően „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS” gomb megnyomásával az adózó vagy meghatalmazottja, képviselője a Cégkapus vagy az Ügyfélkapus, valamint az adóazonosítójele/adószáma azonosítása után lekérheti a helyi adó egyenlegét.

  - Másik lehetőség, hogy

   építményadó esetében a 2018. I. félévi adójának megfelelő összeget,

   iparűzési adó esetében a 2017. évi bevallás VIII/2. pontjában bevallott 2018.09.15-i esedékességű adóelőleg részlet összege (amennyiben számítási hibáról értesítést kapott, akkor az abban szereplő javított összeg)

   gépjárműadó esetében a 2018. I. félévi adójának megfelelő összeg, évközi forgalomból kivonás, visszaállítás esetén a kézhez kapott határozatban szereplő 2018. szeptember 15-i esedékességű adót

  kell megfizetni.

  A rajtunk kívülálló okok miatti technikai hibákért elnézésüket jérjük, reméljük, hogy a jövőben az ASP rendszerben fennálló hiányosságok kiküszöbölését követően ilyen kellemetlenségek nem fordulnak elő!

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a fizetési kötelezettségét köteles

  - a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélynek, ideértve az egyéni vállalkozót is) a belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,

  - pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó (magánszemély) a belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással teljesíteni.

  Az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó befizetések teljesítésére adónemenként külön számlát vezet, ezért kérjük, hogy a befizetni kívánt adónemet a megfelelő számlaszámú csekken szíveskedjen teljesíteni, illetve számlaszámra utalni!

  Gyöngyös Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete a Raiffeisen Bank Zrt., az adószámlák számlaszámai a következők:

  1. Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 12001008-01519125-00900001
  2. Építményadó beszedési számla: 12001008-01519125-01000001
  3. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla: 12001008-01519125-01100008
  4. Iparűzési adó beszedési számla: 12001008-01519125-01200005
  5. Jövedelemadó beszedési számla: 12001008-01519125-01300002
  6. Gépjárműadó elszámolási számla: 12001008-01519125-01400009
  7. Pótlék beszedési számla: 12001008-01519125-01500006
  8. Bírság beszedési számla: 12001008-01519125-01600003
  9. Idegen bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01700000
  10. Egyéb bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01800007
  11. Talajterhelési díj elszámolási számla: 12001008-01519125-01900004
  12. Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla: 12001008-01519125-02000004
  13. Helyi jövedéki adó beszedési számla: 12001008-01519125-02100001

  Amennyiben valamely adónemben hátralékkal rendelkezik két csekket kap, melyeken az értesítés kézhezvételekor fizetendő hátralékát, illetve a szeptember 17-ig pótlékmentesen fizetendő II. félévi adóját rendezheti.

  Tájékoztatom továbbá, hogy az adó megfizetésének elmulasztása esetén ? a késedelme minden naptári napja után ? késedelmi pótlék kerül felszámításra, mely a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az adószámlán fennálló adóhátralék esetében adóhatóságunk végrehajtási eljárást foganatosít.

  Az adózással, a befizetés rendjével, a befizetendő összeggel kapcsolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban ügyintézés az ügyfélfogadási napokon történik: hétfőn és szerdán 730-1600 óráig, pénteken 730-1330 óráig (kedd és csütörtöki napokon nincs ügyfélfogadás).

  Magánszemélyek kommunális adója, építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, gépjárműadó
  ÜGYFÉLKÖR Adózó vezetéknevének kezdőbetűje szerinti felosztás ÜGYINTÉZŐ TELEFONSZÁM
  A, Á, B, C, CZ, valamint az 1. sz. Lakszöv - 99. Ker. Kurcsinka Tamásné („B” épület 7. szoba) 37/769-115
  CS, D, E, É Fricz Andrea („B” épület 7-8. szoba) 37/769-113
  F, G, GY, H Nagy Judit („B” épület 7. szoba) 37/769-118
  I, J, K Fisterné Ördög Ildikó („B” épület 8. szoba) 37/769-116
  L, M, N, NY, O, Ó, Ö, Ő, Pa-Pd Gálné Kiss Beatrix („B” épület 6. szoba) 37/769-119
  Pe, Q, R, S, Sza-Sze Bodó Edit („B” épület 7-8. szoba) 37/769-121
  Szé, T, TY, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, Zs Imre Éva („B” ép. 6.szoba) 37/769-118
  Helyi adótartozások behajtása Frikk Henriett („B” épület 9. szoba) 37/769-114
  Egyéb és idegen helyről kimutatott köztartozások behajtása Joóné Wachtler Zsuzsa („B” épület 9. szoba) 37/769-117
  Könyvelés Vernyik Tamásné („B” épület 5. szoba) 37/769-111

  Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk!

  Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Adócsoport


  Közösségi funkciók