3 °C

 
 
A láb mindig kéznél van

Az autómentes nap programjaiba illesztve rendezték meg idén is a szüreti futónapot és Kömlei Károly emlékfutást.

Ruszinokért kitüntetés az alpolgármestereknek

„Ruszinokért” kitüntetést adományozott a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Kévés Tamás és dr. Tatár László alpolgármestereknek.

Zöld dzsungel a gyöngyösi kórház gyermekosztályán

Ajándék a 180 éves kórháznak: egyedi dekorációk a vizsgálókban és a váróhelyiségekben.

Meghosszabbítva: szeptember 30-ig fizethetők be a helyi adók

Tájékoztatjuk, hogy a 2018. II. félévi helyi- és gépjárműadó fizetési kötelezettséget tartalmazó fizetési értesítő postázásában, valamint az elektronikus ügyintézésben tapasztalható problémák és időbeni csúszás miatt a szeptember 17-i adóbefizetési határidőt 2018. szeptember 30-ig meghosszabbítjuk.

Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

Hatszázmillió forintból alakíthat ki új ipari területet Gyöngyös városa a településtől délkeleti irányban fekvő ipari övezetben. A 2018. 09. 01-én indult projekt keretében Gyöngyösön egy új ipari terület létesül, ami szükséges a város és a térség további gazdasági fejlődéséhez, valamint a betelepülni kívánó vállalkozások térségbe vonzásához.

Bővebben
37/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. augusztus 30-i ülésén rendeletet alkotott egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, melynek keretében módosította - a parkolásról szóló 4/2007. (II.19.) és - a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleteket.

36/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. augusztus 30-ai ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Településrendezési eszközök módosítása

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2018. (III.28.) önkormányzati határozata alapján a „Déli külhatár utca - Kenyérgyár utca közötti 3968/1-2, 3969/1-2 és 3969/5-13 hrsz-ú földrészletek” részterületre vonatkozóan környezeti értékelés készült.

35/2018.( VII.11.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2018. július 10-ei ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozatok 2018-06-28

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. június 28-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem:

Bővebben

Elfogadták a költségvetést

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2018.02.23. péntek
 
Utoljára módosítva: 2018-02-27 11:57
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Elfogadta a város 2018-as költségvetését a gyöngyösi képviselő-testület februári ülésén. A képviselők ügyvezetőt választottak a kulturális feladatok ellátására létrehozandó új önkormányzati társaság élére, és döntöttek az egyebek mellett Szent Bertalan-templom toronysisakjainak helyreállítását és a kerékpárút felújítását célzó európai uniós pályázat pótfinanszírozásáról is.

   

  Takarékos gazdálkodásra törekszenek

  2018-ban is megfontolt, takarékos gazdálkodásra törekszik a gyöngyösi önkormányzat ? olvasható a költségvetési rendeletben, amelyet februári ülésén fogadott el a város képviselő-testülete. A grémium csütörtökön második fordulóban tárgyalta a város 2018-as költségvetését, és egyhangúlag elfogadta azt. A képviselők a januári, első fordulós tárgyalást követően informális ülésen egyeztettek a büdzséről, amelyhez az önkormányzat a közszemlére bocsátást követően közmeghallgatáson várta a lakosság észrevételeit. A módosítások következtében 13 és fél milliárd forintos főösszegűre növekedett költségvetés továbbra is működési hiány nélkül tervez, ám a fejlesztési feladatok ellátására 200 millió forintos fejlesztési hitel felvételét irányozza elő. Ehhez kormányzati engedély szükséges, amelyhez a pontos tartalmat márciusi ülésén határozza majd meg a grémium. A büdzsé az európai uniós pályázatok révén megvalósuló - összességében 5,5 milliárd forintos értékű -, és a 2017-ről áthozott feladatként megvalósuló mintegy 130 millió forintos beruházásokon felül 200 millió forintos fejlesztési keretet tartalmaz, amelyet a testület arányosan oszt el a választókörzetek fejlesztésére. A 2018-ra tervezett adóbevételeket 3 milliárd forintban határozza meg a dokumentum, az összeg legnagyobb része, több mint 2,3 milliárd forint a helyi iparűzési adóból származó bevétel. A büdzsé kiemelt figyelmet fordít a parkfenntartási feladatellátás és a köztisztaság javítására, valamint a hó- és síkosságmentesítési feladatokra, és ugyancsak a prioritások között kezeli a közbiztonság javítását, ezen belül a közterületfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer üzemeltetését és továbbfejlesztését. Kiadási oldalon az elfogadott rendelet az első fordulóhoz képest további öt százalékkal csökkentette az intézményi kiadásokat, a gazdasági társaságok támogatását, az egyes kommunális feladatokra fordítható összeget, illetve a civil szféra támogatását. A dokumentumból az is kiderül, hogy a város tovább javult adóerőképessége nyomán az állam által elvont finanszírozás mértéke 2018-ban megközelíti a 800 millió forintot.


  Indulhat a nagyberuházás

  Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők a Szent Bertalan-templom toronysisakjainak helyreállítását, a templomban látványlift építését és a Mátrafüredre vezető kerékpárút felújítását is tartalmazó, európai uniós támogatású pályázat megvalósításáról. Mint a megismételt közbeszerzési eljárás során kiderült, a munkákhoz mintegy 72 millió forintos pótlólagos forrásra van szükség az időközben megnövekedett építőipari költségek miatt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a hiányzó forrás felét, mintegy 36 millió forintot biztosít a munkálatokhoz, a fennmaradó összeget pedig a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia teszi hozzá a projekthez, amelynek így rövidesen elkezdődhetnek a kivitelezési munkái. A turisztikai célú beruházás végül mintegy 320 millió valósul majd meg.

  A grémium tagjai beszámolót hallgattak meg a további európai uniós finanszírozású beruházások aktuális állapotáról. Mint a lebonyolítással megbízott Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. által készített dokumentumból kiderül, az összességében több mint hárommilliárd forint összértékű, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírásaira benyújtott pályázatok mindegyikének megkezdődött az előkészítése, a munkálatok pedig még az idei esztendőben elindulnak. Egyedül a mintegy 650 millió forintos kékestetői klimatikus gyógyhelyfejlesztési pályázatról nem tudni biztosat, forráshiány miatt ugyanis azt az irányító hatóság tartaléklistára helyezte, de ? mint Hiesz György polgármester elmondta ? az önkormányzat több más hasonló helyzetben lévő településsel együtt szorgalmazza az elbírálás megismétlését.

  Ugyancsak az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósulhat meg a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztító telep korszerűsítését célzó beruházás, amelyre mintegy 2,3 milliárd forintot nyert el a város. Ennek munkálatai előreláthatóan májusban vagy júniusban kezdődnek.


  Ügyvezetőt választottak az új cég élére

  A képviselő-testület tárgyalt a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ gazdasági társasággá alakításáról, és úgy döntött, hogy 2019. szeptember végéig Ábry Zoltánt bízza meg az újonnan létrejövő, önkormányzati tulajdonú nonprofit társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával. Ábry Zoltán fiatal vállalkozóként mutatkozott be a grémium előtt, aki eddig többek között az egri Utcazenészek Versenye és a Gasztro Tavasz elnevezésű fesztiválok szervezőjeként is tevékenykedett. A képviselő-testület felkérte az ügyvezetőt egy szakmai koncepció elkészítésére, amit a márciusi ülésen mutathat be a grémiumnak. Az elfogadott ütemterv szerint a jelenlegi intézmény május 1-ével szűnik meg, feladatait ezt követően veheti át az újonnan létrejövő társaság.

  Beszámolók, szerződések

  A grémium utoljára módosította, ezzel véglegesítette a város 2017-es költségvetését, és elfogadta a Gyöngyösi Kulturális és Rendezvényközpont valamint a Vachott Sándor Városi Könyvtár előző évi működésének beszámolóját, egyúttal jóváhagyta az intézmények 2018-as munkatervét. Tárgyalták a képviselők a gyepmesteri telep további működésének kérdését is, és úgy döntöttek, 2019 március végéig meghosszabbítják az önkormányzat szerződését az üzemeltető Új Nap Egyesülettel.

  A képviselő-testület a rágcsálómentesítési feladatok ellátására kiírt pályázat eredményeként hároméves szerződést kötött a feladatokat eddig is ellátó Bábolna Bio Kft.-vel. A pályázatra három ajánlat érkezett, a grémium a legalacsonyabb ajánlatot adó céggel köt szerződést 2018. április 8-ától.


  Részben állami fenntartásba kerül a kerékpárút

  A képviselő-testület arról is határozott, hogy a Magyar Közút megkeresésének eleget téve állami fenntartásba adja a Gyöngyös ? Mátrafüred közötti kerékpárút belterületen kívüli szakaszát. A kerékpárút ezen szakaszának üzemeltetését így a jövőben a Magyar Közút végzi, míg a belterületi szakasz továbbra is önkormányzati fenntartásban marad. A változás a tulajdoni viszonyokat nem érinti, az út ezután is az önkormányzat tulajdonában lesz, így az európai uniós forrásból megvalósuló felújítás is az eredeti tervek szerint haladhat.

  Rövidített ügyintézési határidők a hivatalban

  A képviselők elfogadták a hatósági ügyintézés szabályairól szóló új önkormányzati rendeletet, amely bizonyos ügyekben rövidített ügyintézési határidőket is tartalmaz. Így például a hatósági bizonyítvány kiadása, az ügyfelek hatóság előtt létrejött egyezségének határozatba foglalása három napon belül, a költségmentesség iránti kérelem elbírálása, és a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés megadása pedig öt napon elbírálásra kerülhet a polgármesteri hivatalban. A jogszabályok utólagos hatásvizsgálatának eredményeként a grémium hatályon kívül helyezett elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő jogszabályi rendelkezéseket.

  Üzleti tervek, választással kapcsolatos döntések

  A grémium tárgyalta az önkormányzati tulajdonú társaságok 2018-as üzleti tervét, és elfogadta a Gyöngyösi Televízió Kft., a Városgondozási Zrt. és a Gyöngyösi Sportfólió Kft. által készített dokumentumot, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. tervét pedig márciusban újra tárgyalja.

  A grémium az április 8-ára kitűzött országgyűlési választással kapcsolatban is hozott döntéseket, megválasztotta a Heves Megyei 2. sz. Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. Gyöngyös a Heves Megyei 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület központja, illetékességi területe 56 településre terjed ki. Gyöngyös város közigazgatási területén 30 szavazókör van, így 30 szavazatszámláló bizottság működik, amelyek tagjait ugyancsak februári ülésén választotta meg a város képviselő-testülete.


  Közösségi funkciók