3 °C

 
 
Habsburg György is a gyöngyösiekkel emlékezik a tűzvészre

Egész napos programsorozattal emlékezik az 1917. május 21-i nagy tűzvészre Gyöngyös Város Önkormányzata. A programok között kiállítások, korhű tűzoltó-bemutató, Mozart gyászmiséje, tűztánc és lézershow is szerepel. Az emléknap díszvendége a Gyöngyös segítségére siető utolsó magyar királyi pár leszármazottja, Habsburg György lesz.

A gesztenyefákat permetezik

A gesztenyefák aknázómoly elleni permetezését végzik Gyöngyösön. A munkákat az időjárás függvényében 2017. április 28. és május 15. között végzi a ZÖFE Kft.

Kreatív pályázat - mobilitási hét

A közlekedés jövőjéről szól idén a Mobilitási Héthez kapcsolódó kreatív pályázat.

Tegyünk közösen a településkép védelméért!

Az év elején hatályba lépett „településképi törvény” értelmében 2017. október 1-ig minden önkormányzatnak meg kell alkotnia saját településképi rendeletét. E rendeletben lehet meghatározni többek között a településképi követelményeket, azaz az építmények anyaghasználatát, tömegformálását, homlokzati kialakítását, a közterületek, parkok, utak, játszóterek kialakításának módját, a reklámok és egyéb műszaki berendezések elhelyezését, valamint a helyi építészeti örökség védelmét is.

Segélykiáltás a Mátráért

A közműhálózat nem követte az elmúlt években megvalósult mátrai fejlesztéseket, ezért a térség idegenforgalmi szereplői – szállodák, síparkok, vendéglátóhelyek – rendszeresen küzdenek az ingadozó áramellátás, a rossz minőségű utak, a hiányzó gázszolgáltatás és a kifogásolható ivóvízszolgáltatás következményeivel – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen az érintett települések polgármesterei és a Mátra idegenforgalmi szereplői segélykiáltást fogalmaztak meg a térségért.

Bővebben
15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2017. március 30-i ülésén rendeletet alkotott AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL.

14/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2017. március 30-i ülésén rendeletet alkotott A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL.

13/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2017. március 30-i ülésén rendeletet alkotott a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 20/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2017. március 30-i ülésén rendeletet alkotott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 21/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2017. március 30-i ülésén rendeletet alkotott A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL szóló 18/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben

Térítési díjakról is döntöttek

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2017.03.31. péntek
 
Utoljára módosítva: 2017-03-31 14:40
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  Egyebek mellett hulladékgazdálkodási társulás létrehozásáról is döntött a gyöngyösi képviselő-testület márciusi ülésén. A csütörtöki tanácskozáson a szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díjait is meghatározták, és több új rendeletet alkottak a képviselők. Az ülésen az is kiderült, ki kapja idén a város legrangosabb elismerését, a Pro Civitate díjat.

   

  Változó térítési díjak

  A képviselő-testület márciusi ülésén döntött a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól. 2017. április 1-jétől a térítési díjak átlagosan 3-4 százalék közötti mértékben emelkednek, ennél magasabb mértékben csak az Idősek Bentlakásos Otthonának intézményi térítési díjai változtak, itt 12 százalékos emelkedésre kell számítani. Ez utóbbit az önkormányzat évközben felülvizsgálja majd, s ha a kormány a béremelést kompenzálja, csökkenti a térítési díjakat. A térítési díjak a változtatás után is alatta maradnak az intézmények önköltségének, a személyi térítési díjakat pedig a jövedelmi viszonyok figyelembevételével, az önkormányzat jelentős méltányossági támogatásával alakítják ki.

  A grémium rendeletet alkotott a gyermekjóléti alapellátásokról, amely tartalmazza a bölcsődék, óvodák intézményi térítési díjait, és valamennyi oktatási-nevelési intézmény étkezési díjait. Az étkezés költsége és a bölcsődék intézményi térítési díjai egy százalék alatti mértékben emelkednek, de a szociálisan rászorulók térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

  Hulladékgazdálkodási társulás alakul

  A gyöngyösi képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait Gyöngyös gesztorsága mellett önkormányzati társulás formájában kívánja ellátni. A döntésre az országos szintű, egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer megvalósítása miatt volt szükség. A grémium áprilisi ülésén tárgyalja meg a társulási szerződés tervezetét, amit a társulás lehetséges tagjaival közösen alakítanak ki.

  A piacokon is rendet kell tartani

  A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosításával a közterület-felügyelők hatékonyabban léphetnek majd fel a piacokon a rendbontókkal szemben. A szabályozás szerint megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a piac területén a piac működését zavaró magatartást tanúsít, és a piacüzemeltető figyelmeztetése ellenére a zavaró magatartást nem hagyja abba, illetve az, aki a piacüzemeltetőnek a piac területéről való kitiltásra, az árusítási lehetőség megtagadására vonatkozó rendelkezésének nem tesz eleget.

  Pályázni kell a támogatásra

  Új rendeletet fogadott el a képviselő-testület az önkormányzati támogatások odaítélésének szabályairól. A dokumentum szerint a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői keret, illetve a külön költségvetési soron szereplő támogatások kivételével mindenféle önkormányzati támogatás csak pályázat útján nyújtható. A rendelet tartalmazza a pályáztatás és a támogatások odaítélésének módját. A döntést követően a civil szervezeteknek nyújtható kulturális és sporttámogatások a jövőben csak a rendelet által szabályozott módon ítélhetők oda.

  A grémium a márciusi ülésen alapítványok támogatásáról és a négymillió forintos médiatámogatási keret felosztásáról is döntött, és hozzájárult a Kömlei Károly Sporttelep füves labdarúgópályájának kiszélesítéséhez, hogy a pálya megfeleljen az NB III. előírásainak, a Gyöngyösi Atlétikai Klub csapatának ugyanis esélye van a visszakerülésre a sportág harmadik vonalába. A testület támogatta a város óvodáinak sportprogramjait, amelyek az idegenforgalmi és sportbizottság keretéből egymillió forintos támogatásban részesülnek.

  Elfogadott beszámolók

  A testület elfogadta az önkormányzat 2017-es közbeszerzési tervét, és két beszámolót is jóváhagyott. Az egyik a február 28-án véget ért közfoglalkoztatási program keretében elvégzett feladatokról, a másik a testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról szólt. Az önkormányzat tavaly júniustól 35, októbertől pedig újabb 76 fő foglalkoztatását látta el a program keretében, az elvégzett feladatok között egyebek mellett takarítás, utcabútorok karbantartása, buszmegállók felújítása és a játszóterek körbekerítése is szerepelt. A beszámolóból az derül ki, hogy a programnak köszönhetően az önkormányzat több mint 14 millió forintot takarított meg, ennyivel kerültek volna többe a munkák, ha azokat vállalkozók bevonásával végezteti el a város. A testvérvárosi kapcsolatokról szóló beszámolóban egyebek mellett az is olvasható, hogy a GYÖNGY Nemzetközi Folklórfesztiválon 2017-ben Gyöngyös lengyelországi testvérvárosából, Sanokról érkező együttes is fellép majd. Gyöngyös hét testvérvárosának és a Munkácsi járásnak a képviselői meghívást kaptak a nagy városi rendezvényekre, a Mátrai Bornapokra és a Szüreti Fesztiválra is. A beszámoló azt is tartalmazza, hogy felül kell vizsgálni az elmúlt években meggyengült kapcsolatot Ringsteddel, Zeltweggel és Pieksämäkival.

  A képviselők elfogadták a város tűz- és katasztrófavédelméről szóló beszámolót. A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által készített dokumentumból kiderül, hogy 2016-ban semmilyen katasztrófahelyzetben nem kellett beavatkozniuk, sem jelentős árvíz, sem belvíz miatt nem kellett vonulniuk a tűzoltóknak. 2015-höz viszonyítva a tűzesetek száma a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén csökkent, műszaki mentést azonban többször kellett végezniük a tűzoltóknak. A 226 beavatkozásból 63 esetben téves jelzés alapján vonultak a tűzoltók, és egy alkalommal szándékosan megtévesztő jelzést kaptak.


  Módosult a reklámrendelet

  A testület néhány ponton módosította a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. A javaslat egyebek mellett a hirdetőfelületek maximális méretének meghatározását, valamint az utcabútorok hirdetési felületként való alkalmazásának szabályait tartalmazza. A hirdetésekkel kapcsolatban újabb változtatások is várhatók, a testületnek ugyanis településképi rendeletet és arculati kézikönyvet kell létrehoznia, amely több ponton is változtat majd a jelenlegi szabályokon.

  Új rendezvények

  A képviselő-testület még februárban döntött arról, hogy május 1-jét is beemeli az önkormányzati rendezvények közé, az augusztus 20-ai rendezvényt pedig délutáni, esti programokkal egészíti ki. A grémium most elfogadta a GYÖNGYÖK javaslatát a két ünnepnap programjára, azonban költséget nem különített el a megvalósításra, a programokat a kulturális központ így saját költségvetésének terhére valósítja meg.

  Pro Civitate

  Kitüntetésekről is döntés született a márciusi ülésen. A testületi tagok szavazatai alapján a város legrangosabb elismerését, a díszpolgári címmel együtt járó „Pro Civitate” kitüntetést ebben az évben Deák Ferenc, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Dr. Puky Árpád Gyöngyösi Szervezetének alapító elnöke és Dr. Lukács Tóth Gyula főorvos kapja, míg a felterjesztett egyesületek közül a Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetségnek ítélte oda a kitüntetést a grémium. A testület úgy döntött, hogy a Heves Megyéért kitüntetésre posztumusz terjeszti fel Szabó Gyulát, a „Világ Igaza” emlékérem és a „Bátorság Érdemjel” kitüntetettjét. Ugyancsak javasolta a grémium Dr. Csizmadia Elek életműdíjas fizikus, valamint a Gyöngyösi Városszépítő és Városvédő Egyesületet kitüntetését.


  Közösségi funkciók