3 °C

 
 
1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. január 30-i ülésén rendeletet alkotott Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Közmeghallgatást tart a ruszin önkormányzat

A Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11-én, kedden 10:00 - 12:00 óráig közmeghallgatást tart.

Normatív határozat 2020-01-09

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 9-i ülésén hozott alábbi normatív határozatát kihirdetem:

Normatív határozatok 2020-01-02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 02-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem.

Normatív határozatok 2019-12-12

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 12-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem.

BővebbenÁSZ-vizsgálat a távhőszolgáltatónál

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2015.01.07. szerda
 
 
 

Bezár
Cikk küldés
 
 

Az Állami Számvevőszék a 2008 és 2012 közötti időszakra nézve értékelte a gyöngyösi Városgondozási Zrt. közfeladat-ellátását érintő gazdálkodási tevékenységének szabályszerűségét.

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a gazdálkodás során a belső szabályzatokban foglalt előírásokat betartották. Gyöngyös Város Önkormányzata tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta.

A Városgondozási Zrt. a mintegy 31 ezer fős népességű Gyöngyösön biztosította a távhőtermelést és- szolgáltatást, 2008-ban 2818, 2012-ben 2816 lakás és 72, illetve 73 nem lakáscélú ingatlan számára. A távhőszolgáltatási közfeladat bevételeinek aránya a Városgondozási Zrt. teljes nettó árbevételéből 2008-ben 27,2% (520,1 millió Ft), 2012-ben 35,1% (552,3 millió Ft) volt.

A Városgondozási Zrt. saját tőkéje az ellenőrzött időszakban 303,5 millió Ft-ról 553,4 millió Ft-ra nőtt. A társaság az ellenőrzött időszak alatt nyereségesen gazdálkodott, amihez jelentős mértékben hozzájárult a távhőszolgáltatási támogatás. A 2011-2012. években a Városgondozási Zrt. összesen 59,8 millió Ft távhőszolgáltatási támogatásban részesült. A társaságnál az értékvesztés nélküli, teljes elismert vevőkövetelés és az értékvesztés elszámolt állománya is nőtt. A 360 napon túli követelések összege 2008-ben a teljes vevőkövetelés 33,8%-át, 2012-ben 53,7%-át tette ki, az ellenőrzött időszak végére a követelésállomány több mint fele behajthatatlan volt. A társaság gazdálkodásának számviteli szabályozottsága a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A távhőszolgáltatási tevékenység számviteli szétválasztására 2012-ben került sor.

A Városgondozási Zrt.-nél a távhőszolgáltatási közfeladattal kapcsolatban a vagyongazdálkodás szabályozottsága megfelelő volt. A tárgyi eszközök pótlása a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó három kiemelt eszközcsoport esetében nem volt arányban az elszámolt értékcsökkenési leírással, a kazánok és hőközpontok használhatósági foka is romlott az ellenőrzött időszakban.

A tulajdonosi jogokat az Ötv.-ben meghatározott előírásokkal összhangban a Képviselő-testület szabályszerűen gyakorolta. Az Önkormányzat 2012-ben vagyongazdálkodási tervet nem készített. Az Önkormányzat nem határozta meg a távhőszolgáltatás fejlesztésének kulcsterületeit.

Az Önkormányzat belső ellenőrzése és a kockázatelemzés nem terjedt ki a Városgondozási Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységére. A jegyző az üzletszabályzatban foglaltak betartását nem ellenőrizte.

Az ellenőrzés megállapításai alapján a tulajdonosi jogok kontrolljainak erősítése érdekében az önkormányzat polgármesterének egy, a jegyzőnek két javaslatot tett az ÁSZ - olvasható a jelentés összefoglalójában.


Közösségi funkciók